Home
2005 FIBA Asia Championship for Women
19 to 26 Jun. 2005 - Qinhuangdao in China.
Home
Full Schedule
Preliminary Round
19 June 2005  
B/1 81
66
Qinhuangdao (CHN)
C/1 80
86
Qinhuangdao (CHN)
A/1 102
96
Qinhuangdao (CHN)
A/2 62
108
Qinhuangdao (CHN)
20 June 2005  
B/2 77
44
Qinhuangdao (CHN)
C/2 42
73
Qinhuangdao (CHN)
A/3 107
65
Qinhuangdao (CHN)
A/4 101
45
Qinhuangdao (CHN)
21 June 2005  
C/3 72
57
Qinhuangdao (CHN)
B/3 41
55
Qinhuangdao (CHN)
A/5 38
105
Qinhuangdao (CHN)
A/6 73
86
Qinhuangdao (CHN)
22 June 2005  
C/4 86
61
Qinhuangdao (CHN)
B/4 67
46
Qinhuangdao (CHN)
B/5 53
52
Qinhuangdao (CHN)
A/7 56
63
Qinhuangdao (CHN)
A/8 107
54
Qinhuangdao (CHN)
23 June 2005  
B/6 56
69
Qinhuangdao (CHN)
C/5 51
82
Qinhuangdao (CHN)
C/6 64
77
Qinhuangdao (CHN)
A/9 68
107
Qinhuangdao (CHN)
A/10 67
83
Qinhuangdao (CHN)
Semi-Finals
25 June 2005  
23/A 50
82
Qinhuangdao (CHN)
24/A 41
83
Qinhuangdao (CHN)
25/A 42
90
Qinhuangdao (CHN)
26/A 64
67
Qinhuangdao (CHN)
28/A 86
57
Qinhuangdao (CHN)
27/A 84
64
Qinhuangdao (CHN)
Final Round
26 June 2005  
29/A 0
20
Qinhuangdao (CHN)
30/A 82
56
Qinhuangdao (CHN)
31/A 65
86
Qinhuangdao (CHN)
32/A 84
79
Qinhuangdao (CHN)
33/A 62
73
Qinhuangdao (CHN)
Final
26 June 2005  
34/A 67
73
Qinhuangdao (CHN)