Home
2002 World Championship for Women
14 to 25 Sep. 2002 - Zhangjiagang, Changshu, Taicang, Wuzhong, Changzhou, Suzhou, Huaian, Zhenjiang, Nanjing in China.
Home
Group Standings
Group  37 Games Points  
#   JPN SEN P W L For Agst Pts
1. JPN   91-89 1 1 0 91 89 2
2. SEN 89-91   1 0 1 89 91 1
Group  38 Games Points  
#   TPE TUN P W L For Agst Pts
1. TPE   107-70 1 1 0 107 70 2
2. TUN 70-107   1 0 1 70 107 1
Group  45 Games Points  
#   SEN TUN P W L For Agst Pts
1. SEN   87-52 1 1 0 87 52 2
2. TUN 52-87   1 0 1 52 87 1
Group  46 Games Points  
#   JPN TPE P W L For Agst Pts
1. JPN   76-61 1 1 0 76 61 2
2. TPE 61-76   1 0 1 61 76 1
COMPARATIVE RANKING
(by game points & goal average)
Points Current Run Last 2 Margin
-5 +15
# Teams GP W-L For Agst Diff        
 1. SEN 1 1-0 87 52 35 1 win 1-1 0-1 1-0
  SEN 1 1-0 87 52 35 1 win 1-1 0-1 1-0
 3. TPE 1 1-0 107 70 37 1 defeat 1-1 0-0 1-1
  TPE 1 1-0 107 70 37 1 defeat 1-1 0-0 1-1
 5. JPN 1 1-0 76 61 15 2 wins 2-0 1-0 1-0
  JPN 1 1-0 76 61 15 2 wins 2-0 1-0 1-0
 7. JPN 1 1-0 91 89 2 2 wins 2-0 1-0 1-0
  JPN 1 1-0 91 89 2 2 wins 2-0 1-0 1-0
 9. SEN 1 0-1 89 91 -2 1 win 1-1 0-1 1-0
  SEN 1 0-1 89 91 -2 1 win 1-1 0-1 1-0
 11. TPE 1 0-1 61 76 -15 1 defeat 1-1 0-0 1-1
  TPE 1 0-1 61 76 -15 1 defeat 1-1 0-0 1-1
 13. TUN 1 0-1 70 107 -37 2 defeats 0-2 0-0 0-2
  TUN 1 0-1 70 107 -37 2 defeats 0-2 0-0 0-2
 15. TUN 1 0-1 52 87 -35 2 defeats 0-2 0-0 0-2
  TUN 1 0-1 52 87 -35 2 defeats 0-2 0-0 0-2